Ordblindepakker

Beskrivelse af tilbud ift. ordblindeindsatsen i Vejle Kommune

Som en del af ordblindestrategien blev det besluttet, at der i skoleåret 2017/2018 (som forsøg) skulle nedsættes et kompetencecenter for arbejdet med ordblindhed. Et kompetencecenter i form af ordblindepatruljen.dk – faciliteret af Smidstrup- Skærup Skole i samarbejde med CSV og læsekonsulenterne.

Formålet med kompetencecentret er, at understøtte arbejdet på skolerne med elever som har læse- og skrivevanskeligheder. Kompetencecenteret stiller deres viden til rådighed for skolerne i Vejle og indgår i tæt samarbejde – tilpasset den enkelte skole – om følgende 3 tilbud:

Ordblindepakkerne

  • Tilbud 1 Opstart af skolens ordblindepatrulje/elevnetværk
  • Tilbud  2 Opstart af forældreworkshops/undervisning af forældre i grundlæggende it-færdigheder
  • Tilbud 3 Workshop med hands-on øvelser for personalet i App-writer og andre programmer

Bestilling af ordblindepakkerne

Her kan du bestille ordblindepakkerne