Hvad er Ordblindepatruljen.dk?

Ordblindepatruljen.dk – et elevnetværk på Smidstrup-Skærup Skole

Skolens ordblinde elever mødes månedligt i et netværk, hvor der snakkes om og arbejdes med fx apps, programmer, strategier, udfordringer og erfaringer. Fire udvalgte elever er superbrugere, som hjælper med at guide andre elever, samt personalet på skolen.

Historien bag Ordblindepatruljen.dk

Forhistorien til Ordblindepatruljen.dk går tilbage til 2011, hvor vi på skolen havde besluttet at danne en IT-patrulje. IT-patruljer var allerede kendt fra andre skoler, men vi ville gerne have eleverne mere i spil, så de kunne indgå i et samarbejde med personalet omkring IT. Idéen var udtryk for et anderledes syn på elev- og lærerrollen. Eleverne fik et særligt ansvar og oplevede glæde og prestige ved at varetage rollen som superbrugere i IT-patruljen.

Ordblindepatruljen.dk

Heraf udsprang tanken om en ordblindepatrulje. Teknologien var i rivende udvikling. IPaden og dens apps åbnede for nye spændende muligheder, som måske kunne anvendes som støtte til skolens ordblinde elever.  En tovholder blandt skolens personale og en superbruger blandt de ordblinde elever blev hver udstyret med en iPad og sammen udgjorde de skolens ordblindepatrulje. Siden 2012 har Ordblindepatruljen.dk udviklet sig fra at være koncentreret om superbrugernes support til og introduktion af nye apps til at være et netværk for alle ordblinde elever på skolen.Egne superbrugereSmidstrup-Skærup Skole har i dag ca. 30 ordblinde elever på skolen og har derfor udvidet, så de har to afdelinger af Ordblindepatruljen.dk. En afdeling målrettet eleverne på mellemtrinnet og en målrettet eleverne i udskolingen.

Hver afdeling har deres egen superbrugere tilknyttet, som i forvejen er kammerater til eleverne i afdelingen.Superbrugeren indtager en storesøster/storebror rolle i forhold til de andre kammerater i netværket og kan bl.a. hjælpe i hverdagen, hvis teknikken driller. Samtidig har superbrugerne lov til at forlade undervisningen for at assistere i andre klasser. Superbrugerne holder månedlige sparringsmøder med tovholderne, hvor der samles op på opgaver og aftaler, samt snakkes indhold til de næste elevnetværksmøder m.m. Superbrugerne producerer korte videovejledninger til de programmer der anvendes, som elever, personale og forældre kan hente støtte i. Der ligger for superbrugerne også et medansvar i at have fingeren på pulsen og tjekke nye ting ud, som de sammen med tovholderne kan undersøge og drøfte ift. anvendelighed.

Ordblinde elever bliver stærke gennem netværket

De ordblinde elever mødes en gang om måneden med tovholderne og ordblindepatruljen.dks superbrugere. Møderne i ordblindepatruljen.dk (elevnetværket) bruges bl.a. til, at eleverne snakker med hinanden om nye opdagelser, udfordringerne ved at være ordblind, hvordan prøverne i udskolingen bedst håndteres, instruktion i nye apps og opdateringer m.m. Målet for ordblindepatruljen.dk er gået fra at handle om to superbrugere til at handle om at gøre alle skolens ordblinde elever stærke gennem netværket. Tænkningen er, at alene kan vi ingenting, men sammen kan vi alt.

Superbrugernes arbejdesopgaver

Opsamling

Det giver god mening at opdyrke netværk i alle livets faser – og ikke kun hos voksne og ældre, men bestemt også hos børn. En god start på livet handler også om at have netværk i ens skoleliv. Netværk kan opstå på mange måder hos voksne, men hos børn og unge har vi som skole et særlig ansvar for organisere elevnetværket som faciliterer elevernes udvikling og læring. Et elevnetværk som Ordblindepatruljen.dk udvikler sig bedst, når der er en plan for, hvordan det skal faciliteres. Det kræver en tovholder, engagerede medarbejdere og støttende forældre, samt en ledelse, som involverer sig i patruljen og fortæller om vigtigheden af dens arbejde.